Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

Füzyon Prostat Biyopsi

Hedefe yönelik 3 tesla multiparametrik Prostat MR-TRUS Füzyon Biyopsisi, ileri teknoloji cihaz ve yazılım kullanılarak prostatta kanser şüphesi olan odakları saptayan ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi yapılmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde kanser odakları daha yüksek doğrulukla saptanabilir ve tekrarlayan biyopsilere gereksinim azalmaktadır.

Prostat kanseri’ nin gerçek tanısı prostat dokusundan örnek alarak kanserin varlığını göstermektir. Bunun için yapılan işleme prostat biyopsisi adı verilir. Günümüzde prostat kanseri tanısında standart kabul edilen 10-12 örneklemeli transrektal sistematik biyopsinin tanı etkinliği sınırlıdır. Otopsi serileri ile karşılaştırılmalı yapılan serilerde prostat biyopsi duyarlılığı % 53 olarak bildirilmiştir. Bu belirsizlik sebebiyle yaklaşık olguların üçte biri beş yıl içinde tekrar biyopsiye gitmekte ve bunların % 13-41’inde tumor tespit edilmektedir . Bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla önerilen daha çok örneklemenin yapıldığı biyopsilerde klinik olarak anlamsız tumor yakalanma oranı artmakta ve dolayısıyla da gereksiz tedavi riskinde artış ortaya çıkmaktadır.

Yakın zamanda 3 tesla MR eşliğinde yapılan Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mp-MRG) alanında ortaya çıkan gelişmeler prostat kanserinin tanı ve sınıflandırma doğruluğunun artırılabileceğini göstermiştir . Gelişmiş merkezlerde Mp-MRG’de tespit edilen lezyonlara yönelik biyopsi yöntemleri ön plana çıkmıştır. Bu yöntemler düşük dereceli tümörleri teşhis etmesine olanak sağlamıştır.biyopsisi ile biyopsi öncesi çektirilen yüksek çözünürlüklü 3 tesla Multiparametrik MR yardımı ile şüpheli alanlar önceden tespit edilir ve özel bir ultrason cihazına ((füzyon biyopsi) cihazı) aktarılarak bu şüpheli alanlardan ayrıca örnekler hedefe yönelik alınır. Yani prostat biyopsisi (füzyon biyopsi) prostat kanserinin gözden kaçma ihtimalini en aza düşüren en güncel prostat kanseri tanı yöntemidir. Ülkemizde az sayıda merkezde uygulanmaktadır.

Hızlı Randevu Formu

#