Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

Fonksiyonel MRI (FMRI)

Beynimizdeki sinir hücreleri çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmek için sürekli ilişki halindedir. Bu aktiviteler; elimizi kullanarak bir nesneyi tutmaktan, konuşulanı anlamaya kadar bir dizi kompleks bilişsel fonksiyonlara uzanan çok geniş bir yelpazedir. Beynimizde ayrıca, görme, işitme, dokunma, dil kullanımı, hafıza ve daha pek çok kritik aktiviteler için özelleşmiş bölgeler bulunur. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme beyin aktivitesini ölçen ve haritalanmasını sağlayan non-invaziv, ağrısız, güvenli bir ileri tanı yöntemidir.

Fonksiyonel MRI incelemesine tümör ve benzeri bir tanı aldıktan sonra yapılması planlanan cerrahi ya da radyasyon gibi tedavilerin sınırını belirlemede ve olası kayıpları değerlendirmede gerek duyulur. Bu sayede önemli bölgelerin korunması sağlanabilir.

Bu görüntüleme yöntemini yorumlayabilmek için öncesinde çekilen statik MRI gereklidir. Fonksiyonel MRI çekiminde ise verilen bazı basit komutlara yanıt olarak beynin bu komut ile ilişkili bölgesinde artan kan akımı ölçülür ve haritalanması sağlanır.

Neden İhtiyaç Duyulur?
  • Epilepsi,
  • İnme, travma beyin tümörü gibi etkenlerin hasar oluşturduğu bölgeleri saptamada ve tedavi sonuçlarını değerlendirmede,
  • Beyindeki fonksiyonel ağların haritalanmasında,
  • Beyin cerrahisi ya da stereotaktik radyocerrahi gibi işlemlerde sınırların belirlenmesinde,
  • Bazı tedavi türlerinin yan etkilerini önlemede,
  • Radyoterapi planlamada,şizofreni ve benzeri mental hastalıklarda,
  • Alzheimer ya da Parkinson hastalığı gibi nörolojik bozukluklarda,

Ön hazırlık ve diğer bilgiler için Manyetik Rezonans Görüntüleme başlığını tıklayınız

Hızlı Randevu Formu

#